viernes, 3 de abril de 2009

Korrika 16

Bazen garaia blog honetan euskarazko sarrera bat egiteko. Gure lurraldetik at dagoen jende asko irakurtzen duenez, normalean gaztelera besterik ez dut erabiltzen, ulergarritasunaren ikuspuntutik zuzenena delako. Baina denbora luzean egon naiz pentzetan... euskaraz zer edo zer idatzi behar nuela.

Gaurko gaia ba: Kanpokoentzat, Korrika bi urtetan behin egiten dan euskararen aldeko lasterketa dela esan behar da. Baina ez edonolako lasterketa: 2504 km (aurten), 11 egunetan betetzeko. Gau eta egunez, gelditu barik, txandetan, lekuko bat pasatuz.

Aurten, zoritxarrez, eztabaida handia sortu da Nafarroan, bertako gobernuak, jende batzuen portaera dela eta, dirulaguntzak kentzea erabaki du. Jendea antolatzaileen artean ez zegoenez, hori bidezkoa dan ala ez norberak ikusiko du...

Oraintxe pasa da, hain zuzen, etxe aurretik. Gaua denez, argi ugariekin, bengalekin, etab. Nafarroan polemikoak izan diren portaerak ez dira hemen ikusi. Ikusi da, berriz, ikuskizun hunkigarria: lekukoa, haur bik eramaten zutela. Horixe baita etorkizunaren irudia. Horiek dira gure etorkizuna, eta euskararen etorkizuna: haur hauek, egunen baten, helduak izango dira, eta haien konpromisoa aurrera eramaten badute, gaur 16. Korrikaren lekukoa aurrera eramaten duten moduan, euskarak aurrera egingo du. Dudarik gabe.
Ya era hora de escribir algo en euskera en este blog. Como lo lee bastante gente de allende nuestra tierra, suelo utilizar solo el castellano, porque es lo más directo para la cosa de la comprensión. Pero llevo mucho tiempo pensando... que tenía que escribir algo en euskera.

Al tema de hoy: para los de fuera, decir que la Korrika es una carrera en favor del euskera que se hace cada dos años. Pero no de cualquier manera: este año son 2504 km a recorrer en 11 días. Día y noche, sin parar, por turnos, pasando un testigo.

Este año, por desgracia, ha habido polémica en Navarra; el gobierno foral ha decidido, a cuenta de ciertos comportamientos, cancelar las ayudas públicas que daba. Teniendo en cuenta que esos comportamientos eran de gente ajena a la organización, queda al criterio de cada quien juzgar si eso es justo o no...

Precisamente acaba de pasar la Korrika por delante de casa. Como es de noche, con un montón de luces, bengalas, y demás. Los comportamientos que han sido polñemicos en Navarra no se han visto aquí. Lo que si se ha visto, sin embargo, es una escena emotiva: el testigo lo llevaban dos niños. Y eso es una representación del futuro. Ellos son el futuro, nuestro y del euskera. Esos niños, algún día serán adultos, y si siguen llevando adelante ese compromiso de la forma en que llevaban el testigo de la 16a Korrika, el euskera seguirá adelante. Sin duda

No hay comentarios: