miércoles, 21 de octubre de 2009

Basauriko Jaiak - Fiestas de Basauri


Basauri

Asteburuan Basauriko jaiak izan dira, San Faustoak. Tradizionalki, jai denboraldiaren amaiera (de "ochomayos" a "sanfaustos"), eta, ziur asko hori dela eta, giroa oso atsegina izaten da, eta jendea ondo pasatzeko gogo handiekin dabil.

Aktibitateen ikuspuntutik, Basaurin egiten diren gauza bereziak bi dira. Alde batetik, konpartsak, edo taldeak, lonjetan antolatzen dira, txosnetan baino. Bestetik, zurrakapotea da klasikoa, taldeek prestatua, eta porroian edanda... doan!

Doako zurrakapote horren eragina latza izan daiteke, eta horri buruz istorio bat neukan, orain dela urte batzuk gertatu zena... baina zaharregia da kontatzeko. Ala ez: antza denez, D.-k errepikatu egin du aurten. Zurrakapotea oso goxoa da, zapore leunekoa. Eta, porroian edanda, zaila da dosia kalkulatzea. Horregatik gertatu zen nire istorio zahar hori, eta horregatik gertatu zaio antzekoa D.-ri joan den astean.

Dena dela, zurra-ren eragina ez bada ere, eta Basaurin dagoen giro ona eta guzti, batzuetan ezbehar baten bat gertatu behar da. Beste lagun batek kolpe handia hartu du bekainean, eta, odola jarioa geldiezina zenez, anbulantziaren beharra izan du, puntu bi jasotzeko. Hobeto dagoela dio. Pozten naiz.
Este fin de semana han sido las fiestas de Basauri, San Faustos. Tradicionalmente, el final de la temporada de fiestas (de “ochomayos” a “sanfaustos”), y, probablemente por eso, el ambiente suele ser muy agradable, y la gente lleva muchas ganas de pasarlo bien.

Desde el punto de vista de las actividades, en Basauri hay dos cosas peculiares: Por un lado las peñas se juntan, no en txosnas, sino en lonjas. Por otro, es clásico el zurracapote, preparado por las peñas y bebido en porrón… gratis!!

El efecto del zurracapote gratis puede ser demoledor, y sobre eso tengo una historia, que sucedió hace ya unos años… pero es demasiado antigua para contar. O, bueno, puede que no, porque al fin y al cabo, D. la ha repetido este año. Como el zurracapote es muy dulce, de saborcito suave, entra muy bien. Y, además, bebiendo en porrón, es muy difícil calcular la dosis adecuada. Ese es el origen de mi antigua historia, y de lo que le ha pasado a D. la semana pasada.

De todas formas, aun no siendo por el “zurra”, y a pesar del buen ambiente que hay en Basauri, a veces ocurre alguna desgracia. Un amigo se ha caido, ha recibido un importante golpe en la ceja, y, con tanta sangre, que hubo que llamar a una ambulancia para que le dieran dos puntos. Aparentemente ya está bien. Me alegro!_

No hay comentarios: